Imprezy otwarte

Comiesięczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych historią najnowszą

Polska geopolityka wczoraj, dziś i jutro

Każde spotkanie poświęcone będzie jednemu tematowi, który ogniskował myśl geopolityczną w XIX i XX w. Zaczniemy od analiz skutków II wojny światowej – czy dało się taki wynik przewidzieć. Potem zastanowimy się nad wojną obronną 1939 r. jako momentem kluczowym dla polskiej myśli geopolitycznej. Będziemy rozmawiać również o wojnie polsko-bolszewickiej, odzyskaniu niepodległości, aspiracjach II RP, polskiej myśli emigracyjnej, koncepcjach dotyczących przestrzeni organizmów i narodów położonych miedzy Polską a Rosją oraz globalnego porządku XXI wieku.

Gospodarzem cyklu jest dr Jacek Bartosiak – prawnik, ekspert do spraw geopolityki i strategii, autor publikacji o rywalizacji mocarstw i jej wpływie na sytuację Polski.

Kontakt:
Renata Bieniek – renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16

 

Śląsk od morza do morza

Śląsk to tradycja, etos pracy, rodzina. Śląsk to patriotyzm. Tego regionu nikomu nie udało się zniszczyć, wynarodowić, ani wytępić. Ślązacy nie zginali karku przed najeźdźcami i nie dali się zniewolić obcym ideologiom. Walczyli w obronie ojczyzny i wolności, często płacąc za to najwyższą cenę. Po trzykroć chwytali za broń, by przywrócić te ziemie ich prawowitej ojczyźnie – Polsce.

W ramach cyklu Śląsk od morza do morza zaprezentujemy filmy, które opowiadają o trudnej historii tego regionu. Projekcjom towarzyszyć będą komentarze zaproszonych reżyserów, scenarzystów i historyków.

Gospodarzem cyklu jest dr Jędrzej Lipski – reżyser, scenarzysta i dokumentalista.

Kontakt:
Renata Bieniek, renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16

 

Polskie miasta czasu II wojny światowej i okresu powojennego wobec totalitaryzmów – zniszczenie i odbudowa przestrzeni historycznej

II wojna światowa, wśród wielu traumatycznych doświadczeń, przyniosła również zniszczenia materialne. Ich ofiarą padło wiele zabytków – pamiątek przeszłości, które przez wieki kształtowały estetyczną wrażliwość mieszkańców. Zniszczenie historycznych przestrzeni miast przyniosło powojenne wyzwania: czy odbudowywać zrujnowane obszary, czy wykorzystać zniszczenie, aby projektować miasta bardziej odpowiadające potrzebom mieszkańców? Jak upamiętnić tragedię wojny? Jak zachować wierność profesjonalizmowi i postawom etycznym w czasach totalitaryzmu, który w socrealistycznych formach nie omijał również świata urbanistyki i architektury?

Cykl prowadzi dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW.

Kontakt:
Renata Bieniek – renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16

 

Cywilizacja zachodnia a sprawy polskie

Jak rozwijała się cywilizacja zachodnia? Gdzie szukać korzeni współczesności? Jakie są źródła pojęć takich jak demokracja, kultura, gospodarka i polityka? Gdzie w tym wszystkim jest Polska – zwłaszcza w wydaniu najnowszym? Podczas comiesięcznych wykładów opowie o tym prof. Wojciech Roszkowski, historyk i publicysta.

Kontakt:
Renata Bieniek – renata.bieniek@ipn.gov.pl
tel. 22 576 30 16

 

Tajemnice wywiadu

Aby sprawnie funkcjonować na arenie międzynarodowej, państwa potrzebują jak najszerszej wiedzy na temat innych krajów. Gromadzeniem i analizowaniem takich informacji zajmują się służby wywiadowcze, zaś kontrwywiad ma na celu udaremnienie działań wywiadowczych innych państw.

Sekrety działalności polskiego wywiadu i kontrwywiadu w XX wieku przybliżamy podczas dyskusji z serii Tajemnice wywiadu. To już trzecia edycja tego niezwykle popularnego cyklu. Spotkania z udziałem zaproszonych znawców historii, struktur i technik operacyjnych tajnych służb prowadzi Witold Gadowski, dziennikarz śledczy i korespondent wojenny. Współorganizatorem cyklu jest Oddział IPN w Szczecinie.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Na północ od Warszawy. Warmia i Mazury w XX w.

Warmia i Mazury to nie tylko kraina jezior, Smętka, gotyckich kościołów i zamków. To region o trudnej i bolesnej historii – od XIX-wiecznego kulturkampfu, przez zniszczenia w czasie I wojny światowej i międzywojenną biedę, aż po koszmar II wojny światowej i powojennych przesiedleń ludności, okres grabieży, terroru i strachu. Ślady historycznych dramatów są widoczne do dziś.

Na północ od Warszawy to cykl dyskusji i wykładów na temat Warmii i Mazur w XX w., który prezentuje m.in. specyfikę kulturową i historyczną regionu i jego mieszkańców oraz zmiany zachodzące tutaj na przestrzeni minionego stulecia.

Gospodarzem program jest historyk dr Waldemar Brenda

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Historia zza kulis

Cykl poświęcony „brudnym wspólnotom” PRL i ludziom żyjącym na pograniczu ówczesnego prawa. To świat znany z tekstów Marka Nowakowskiego, Leopolda Tyrmanda i Marka Hłaski. Świat, w którym krzyżują się ścieżki gwiazd estrady, hazardzistów, funkcjonariuszy aparatu represji i ludzi z marginesu społecznego.

Jak funkcjonował przestępczy półświatek i jakie były jego związki ze Służbą Bezpieczeństwa? Kto rekrutował prostytutki do współpracy z Departamentem I? W jaki sposób kontrolowano przemysł rozrywkowy? Jak wyglądało codzienne życie cinkciarzy, przemytników, „niebieskich ptaków”?

Opowiedzą o tym nasi goście: historycy, publicyści i świadkowie epoki. Gospodarzem programu jest Rafał Dudkiewicz, dziennikarz Polskiego Radia24

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

 

Rodzinna Sobota

Tegoroczna odsłona znanego i lubianego cyklu Rodzinna Sobota poświęcona będzie II wojnie światowej. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych: 7-10 oraz 11-14 lat.

  1. Jędruś na wojennym szlaku (7-10 lat)

Bohaterem warsztatów i przewodnikiem po II wojnie światowej będzie jeden z najmłodszych powstańców warszawskich – Andrzej Szwajkert ps. Jędruś.

  1. Wojna warszawsko-niemiecka 1939-1945 (11-14 lat)

Warszawa jako symbol niepodległej Polski stała się obiektem agresji okupanta. Niemieckie rządy w Warszawie realizowano z wrogością i agresją niewidzianymi w innych częściach Europy. W czasie Rodzinnej Soboty przyjrzymy się procesowi niszczenia Warszawy, dwóm powstaniom ludności przeciwko oprawcom, faktycznej śmierci miasta i planom jego odbudowy w zupełnie nowej rzeczywistości powojennej.

Zajęcia odbywają się raz miesiącu.

 

Kontakt:

Jacek Radzymiński – jacek.radzyminski@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 08

 

 

Tajemnice bezpieki

Czym była Służba Bezpieczeństwa? Jak powstała, czym się zajmowała, jakie są dzisiaj konsekwencje jej działań? Czy wiemy o niej już wszystko? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w cyklu  Tajemnice bezpieki poświęconym historii organów bezpieczeństwa państwa w lach 1944-1989. Spotkania z udziałem zaproszonych specjalistów – historyków, politologów i dziennikarzy –  prowadzi Piotr Woyciechowski, publicysta i politolog.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Historia bez cenzury: od Wolnych Związków Zawodowych do „Solidarności”

Cykl dyskusji o ugrupowaniach opozycyjnych lat 70. i 80. Naszymi gośćmi będą bohaterowie tamtych wydarzeń – działacze opozycji antykomunistycznej – historycy, politolodzy i dziennikarze.

Kontakt:
Renata Bieniek – renata.bieniek@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 16

 

Prezentacje książek
Dyskusje wokół nowych książek o tematyce historycznej opublikowanych przez IPN lub inne wydawnictwa.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Pokazy filmów
Projekcje filmów o ważnych postaciach i wydarzeniach historycznych. Pokazom towarzyszą dyskusje z udziałem twórców filmu oraz historyków zajmujących się poruszaną w nim tematyką.

Kontakt:

Renata Bieniek – tel. 22 576 30 16

renata.bieniek@ipn.gov.pl

 

Uwaga: W seminariach otwartych dla publiczności mogą uczestniczyć także nauczyciele. Możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale.

 

Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”

W ramach działalności klubu odbywają się spotkania dyskusyjne i projekcje filmów historycznych. Spotkania są otwarte również dla osób niebędących członkami klubu.

Kontakt:

Aleksandra Wierzchowska

022 576 30 01

aleksandra.wierzchowska@ipn.gov.pl

 

 

Wszystkie zajęcia organizowane przez Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki są bezpłatne.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej:

www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl

profilu FB:

www.facebook.com/przystanek.historia

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

do góry