Spacery edukacyjne Historia w terenie

Spacery edukacyjne na terenie Warszawy dla uczniów szkół, uczestników wycieczek do Warszawy oraz innych zainteresowanych osób.

 

II RP w architekturze Warszawy

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. W przestrzeni Warszawy zaczęły pojawiać się symbole mające na celu upamiętnienie tego wydarzenia, gmachy zaprojektowane dla administracji odrodzonego państwa, a także nowe style architektoniczne. Podczas spaceru będziemy szukać m.in. budynków z wizerunkiem Orła Białego w koronie czy najwyższego drapacza chmur II Rzeczypospolitej.

 

Szlakiem Armii Krajowej

W trakcie spaceru przyjrzymy się okolicznościom najsłynniejszych akcji Armii Krajowej, między innymi spektakularnego zamachu na kata Warszawy – Franza Kutscherę. Uczestnicy poznają również miejsca związane z niemieckim terrorem, gdzie mordowano przedstawicieli elit II Rzeczypospolitej. Przybliżymy strukturę Polskiego Państwa Podziemnego, sylwetki bohaterów Armii Krajowej i Polaków ratujących Żydów. Spacer zakończymy w szczególnym miejscu: obok gmachu, w którym podczas Powstania Warszawskiego żołnierze AK zatknęli polską flagę po 5 latach niemieckiej okupacji.

 

Szlakiem powstańczej Warszawy

Spacer, w trakcie którego uczestnicy poznają miejsca związane z największym zrywem w historii stolicy. Miejsca, które były świadkami powstańczych zwycięstw, klęsk, radości i łez. Na trasie: pozostałe w murach ślady walk, lokalizacje barykad i wojskowych kuchni, wejścia do kanałów oraz miejsce najsłynniejszego powstańczego ślubu.

 

Powstańczy Żoliborz

Trasa spaceru prowadzi po Żoliborzu – dzielnicy szczególnej, bo zniszczonej w niewielkim stopniu i w większości wypadków odbudowanej w swoim przedwojennym kształcie. Dzielnicy, w której Powstanie Warszawskie wybuchło i trwało do prawie samego końca. Dzielnicy, w której doszło do najkrwawszych bojów w czasie zrywu. Wreszcie – dzielnicy, która stworzyła sobie namiastkę wolnej Polski: Rzeczpospolitą Żoliborską, w której działały policja oraz straż pożarna, wychodziły gazetki dla dzieci, a specjalnie powołane komitety dbały o to, aby nikt nie głodował.

 

Śladami Jana Rodowicza „Anody”

Jan Rodowicz „Anoda” – harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK, powstaniec warszawski. Po wojnie student Politechniki Warszawskiej. Ofiara stalinowskiego terroru. Zginął w czasie śledztwa w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Na trasie spaceru: miejsca związane z dzieciństwem, życiem studenckim, aresztowaniem i śmiercią „Anody”.

 

Szlakiem „Kamieni na szaniec”

Spacer śladami bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Z książką w ręku przejdziemy trasę, na której zobaczymy m.in.: szkołę, do której chodzili „Rudy”, „Alek” i „Zośka”, dawną siedzibę Gestapo, miejsca związane z akcjami Małego Sabotażu, teren akcji pod Arsenałem, więzienie Pawiak.

  • Spacer z edukatorem
  • Spacer wirtualny

 

Warszawa Władysława Szpilmana

Władysław Szpilman był wybitnym polskim kompozytorem i pianistą żydowskiego pochodzenia. Wraz z rodziną mieszkał w Warszawie, gdzie rozwijała się jego kariera, wiódł spokojne, szczęśliwe życie do czasu wybuchu II wojny światowej. Podczas spaceru uczestnicy poznają miejsca związane z beztroskim życiem Szpilmana w przedwojennej Warszawie, odwiedzą dawny teren warszawskiego getta oraz adresy, pod którymi pianista ukrywał się po udanej ucieczce z getta.

 

Warszawscy Sprawiedliwi wśród narodów świata

Mur warszawskiego getta stanowił granicę między życiem a śmiercią. W czasie spaceru poznajemy historie ludzi, którzy z narażeniem własnego życia starali się ocalić jak najwięcej swoich żydowskich współobywateli, m.in. Ireny Sendlerowej, Zofii Kossak-Szczuckiej, Władysława Bartoszewskiego, Aleksandra Kamińskiego.

 

Śladami zbrodni

Spacer, w trakcie którego zobaczymy miejsca związane ze zbrodniami NKWD oraz MBP na terenie Warszawy. Na trasie m.in.: gmach b. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w którym zamordowano Jana Rodowicza „Anodę”, gmach Mokotowskiego Aresztu Śledczego przy ulicy Rakowieckiej, kwatera „Ł” na Powązkach Wojskowych, na której pod osłoną nocy grzebano ciała pomordowanych żołnierzy AK i NSZ, budynek przy ulicy Strzeleckiej 8 – pierwsza siedziba NKWD w Warszawie.

 

Zapisy online na naszej stronie: centrumedu.ipn.gov.pl w zakładce „Zapisy na zajęcia”.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: przystanek.historia@ipn.gov.pl.

 


 

CYKL SPACERÓW:  Od rozbiorów do niepodległości 1918 roku

Zapraszamy szkoły, wycieczki i grupy zorganizowane na cykl spacerów, które przybliżą wydarzenia i postacie związane z utratą niepodległości oraz jej odzyskaniem w 1918 r.

 

Warszawa w czasach zaborów

Warszawa w XIX i XX wieku była miastem wielowyznaniowym i wielokulturowym. Przy pomocy starych pocztówek będziemy szukać architektonicznych śladów tamtej epoki i poznamy biografie warszawiaków, którzy wpłynęli na rozwój miasta.

 

Szlakiem powstania listopadowego

Spacer do miejsc związanych z powstaniem listopadowym – narodowym zrywem wymierzonym przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na trasie spaceru m.in. pomnik króla Jana III Sobieskiego, dawny budynek Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach, Plac Zamkowy, Arsenał, Cytadela Warszawska.

 

11 listopada 1918 – miejsca, postacie, symbole

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. W czasie spaceru uczestnicy poznają miejsca, które były świadkami listopadowych wydarzeń 1918 roku. Nie zabraknie opowieści o Marszałku Piłsudskim i miejscach z nim związanych.

 

Zapisy online na naszej stronie: centrumedu.ipn.gov.pl w zakładce „Zapisy na zajęcia”.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: przystanek.historia@ipn.gov.pl.

 

 

do góry