Spacery edukacyjne Historia w terenie

Spacery edukacyjne na terenie Warszawy dla uczniów szkół, uczestników wycieczek do Warszawy oraz innych zainteresowanych osób.

 

Ojcowie niepodległości

Piłsudski, Paderewski, Dmowski, Korfanty i inni. Warszawski Trakt Królewski stał się w ostatnich dekadach miejscem uczczenia najważniejszych polityków, dowódców wojskowych i działaczy społecznych, zasłużonych w odbudowie niepodległego państwa polskiego. Ten krótki spacer wzdłuż alei pomników naszych bohaterów jest okazją do przypomnienia jak to niezwykłe grono wybitnych, ale bardzo różnych osobistości potrafiło pracować razem w budowaniu odrodzonej Polski.

 

Warszawa Ireny Sendlerowej

Spacer po terenach dawnego Getta Warszawskiego skupia się na miejscach związanych z życiem i dzielnością Ireny Sendlerowej, społeczniczki i działaczki Żegoty. Od Kładki Pamięci na Chłodnej, przez gmachy sadów grodzkich po Stare Powązki zobaczymy styk dwóch światów i wielkie wyzwania, którym poddani byli wszyscy zaangażowani w pomoc warszawskich Żydom.

 

Szlakiem Armii Krajowej

W trakcie spaceru przyjrzymy się okolicznościom najsłynniejszych akcji Armii Krajowej, między innymi spektakularnego zamachu na kata Warszawy – Franza Kutscherę. Uczestnicy poznają również miejsca związane z niemieckim terrorem, gdzie mordowano przedstawicieli elit II Rzeczypospolitej. Przybliżymy strukturę Polskiego Państwa Podziemnego, sylwetki bohaterów Armii Krajowej i Polaków ratujących Żydów. Spacer zakończymy w szczególnym miejscu: obok gmachu, w którym podczas Powstania Warszawskiego żołnierze AK zatknęli polską flagę po 5 latach niemieckiej okupacji.

 

Szlakiem „Kamieni na szaniec”

Spacer śladami bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Z książką w ręku przejdziemy trasę, na której zobaczymy m.in.: szkołę, do której chodzili „Rudy”, „Alek” i „Zośka”, dawną siedzibę Gestapo, miejsca związane z akcjami Małego Sabotażu, teren akcji pod Arsenałem, więzienie Pawiak.

  • Spacer z edukatorem
  • Spacer wirtualny

 

Warszawa „Rudego”

Spojrzenie na przedwojenną i okupacyjną Warszawę, skupione na Mokotowie i Południowym Śródmieściu, śledzące losy Rudego i całej rodziny Bytnarów. Począwszy od historii rodziny w latach 30., osiadłej w rozbudowującej się Warszawie po okupacyjną działalność i bohaterską walkę najsłynniejszego harcerza Szarych Szeregów, trasa przybliża znane i nieznane aspekty życia w dawnej stolicy.

 

Szlakiem powstańczej Warszawy

Spacer, w trakcie którego uczestnicy poznają miejsca związane z największym zrywem w historii stolicy. Miejsca, które były świadkami powstańczych zwycięstw, klęsk, radości i łez. Na trasie: pozostałe w murach ślady walk, lokalizacje barykad i wojskowych kuchni, wejścia do kanałów oraz miejsce najsłynniejszego powstańczego ślubu.

 

Powstańczy Żoliborz

Trasa spaceru prowadzi po Żoliborzu – dzielnicy szczególnej, bo zniszczonej w niewielkim stopniu i w większości wypadków odbudowanej w swoim przedwojennym kształcie. Dzielnicy, w której Powstanie Warszawskie wybuchło i trwało do prawie samego końca. Dzielnicy, w której doszło do najkrwawszych bojów w czasie zrywu. Wreszcie – dzielnicy, która stworzyła sobie namiastkę wolnej Polski: Rzeczpospolitą Żoliborską, w której działały policja oraz straż pożarna, wychodziły gazetki dla dzieci, a specjalnie powołane komitety dbały o to, aby nikt nie głodował.

 

Powstanie Warszawskie. Wola

Spacer, będący dopełnieniem wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego, a także sposób poszerzenia wiedzy na temat dawnej Woli. Oferta skierowana jest głownie do lokalnych szkół, szukających okruchów historii w swoim najbliższym otoczeniu. Od Kercelaka, przez Pałacyk Michla, aż po Powązki Wojskowe, będziemy szukać śladów przedwojennej i okupacyjnej Woli.

 

Spacer śladami zbrodni na Pradze

Spacer, w trakcie którego zobaczymy miejsca związane ze zbrodniami NKWD oraz MBP na terenie Warszawy. Na trasie m.in.: budynek przy ulicy Strzeleckiej 8 – pierwsza siedziba NKWD w Warszawie, Liceum im. Władysława IV oraz pozostałości więzienia „Toledo”.

 

Spacer: Stare Powązki

Opowieść o XIX i XX-wiecznej Warszawie obserwowanej przez pryzmat jej słynnych zmarłych. Począwszy od grobu 5 Poległych, bohaterów rodzącego się na warszawskich ulicach patriotyzmu, przez miejsca spoczynku tytanów XIX-wiecznej kultury po szczątki słynnych Warszawiaków złożone w Katakumbach i Alei Zasłużonych, przypomnimy rolę pokoleniowej pamięci w pisaniu historii ojczyzny i miasta.

 

Cmentarz Bródnowski

Celem spaceru jest przybliżenie dziejów i znaczenia największej, choć stosunkowo mało znanej warszawskiej nekropolii. Podczas spotkania uczestnicy poznają najważniejsze cmentarne obiekty, miejsca zbiorowej pamięci, odwiedzą także liczne groby spoczywających tam znanych i zasłużonych postaci polskiej historii, kultury, czy nauki. Lokalne szkoły mogą opcjonalnie rozszerzyć spacer o mogiły najsławniejszych rodów dawnych prawobrzeżnych dzielnic: Pragi, Targówka i Bródna, a tym samym lepiej poznać historię tego rejonu miasta.

 

Powązki wojskowe

Założony w 1912 roku cmentarz wojskowy na Powązkach to miejsce opowiadające tragiczne i heroiczne historie polskiego oręża oraz zwykłych warszawiaków. Przyglądamy się tym grobom, począwszy od weteranów powstania listopadowego, poprzez obrońców stolicy z roku 1920, po kwatery powstańcze oraz harcerskie i zastanawiamy się, w jaki sposób zmarli mogą uczyć żywych patriotyzmu.
 

 


 

Zapisy online na naszej stronie: centrumedu.ipn.gov.pl w zakładce „Zapisy na zajęcia”.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: przystanek.historia@ipn.gov.pl.

 

 

do góry