Regulamin spaceru edukacyjnego

Regulamin spaceru edukacyjnego

 

 

 • Aby wziąć udział w spacerze edukacyjnym nie trzeba mieć dużej wiedzy historycznej na dany temat. Pomocą w nadrobieniu ewentualnych braków może być lekcja wprowadzająca w temat, przerobienie książki, lektury itp.
 • Aby zapisać się na spacer należy przesłać FORMULARZ REZERWACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH dostępny w zakładce ,,Dla uczniów’’ na jeden z adresów e-mailowych edukatorów ,,Przystanku Historia’’
 • Zgłoszenia przyjmujemy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem
 • Spacery edukacyjne są bezpłatne
 • Prowadzący spacer wyznaczy miejsce spotkania z grupą
 • Uczestnicy biorący udział w spacerze edukacyjnym nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych, uniemożliwiających udział . Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Uczestnicy spaceru, w trakcie jego trwania poruszają się pieszo. Uwaga: w przypadku zakupienia przez uczestników biletów komunikacji miejskiej, mających na celu szybsze dostanie się do kolejnych punktów na trasie, organizator nie zwraca kosztów zakupu takich biletów.
 • Chęć wzięcia udziału w spacerze edukacyjnym może zgłosić grupa maksymalnie 30 osobowa. Uwaga: obowiązkowo grupa musi mieć swojego opiekuna, który będzie z grupą przez cały czas trwania spaceru.
 • Spacery edukacyjne trwają maksymalnie do 2 godzin. Jest możliwość dostosowania spaceru (czasu trwania, długości trasy) do wieku uczestników i możliwości uczestników
 • W razie bardzo złych warunków atmosferycznych lub z powodu innych przyczyn losowych, można przełożyć spacer na inny termin.
 • W trakcie spaceru mogą być robione zdjęcia w celu opublikowania relacji  na stronie internetowej ,,Przystanku historia’’ lub przystankowym Facebooku. Prosimy o informację czy wyrażają Państwo na to zgodę.
 • Rezerwacja zajęć jest równoznaczna z akceptacją powyższych zasad

 

 

 

Nawigacja

do góry