Regulamin gier miejskich

 

Regulamin gry miejskiej

 

 

 • Aby wziąć udział w grze miejskiej nie trzeba mieć dużej wiedzy historycznej na dany temat. Pomocą w nadrobieniu ewentualnych braków może być lekcja wprowadzająca w temat, przerobienie książki, lektury itp.
 • Aby zapisać się na grę miejską należy przesłać FORMULARZ REZERWACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH dostępny w zakładce "Dla uczniów" na jeden z adresów e-mailowych edukatorów Przystanku Historia.
 • Gry miejskie są bezpłatne
 • Uczestnicy biorący udział w grze nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych, uniemożliwiających udział w grze. Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania poruszają się pieszo. Uwaga: w przypadku zakupienia przez uczestników biletów komunikacji miejskiej, mających na celu szybsze dostanie się do kolejnych punktów na trasie gry, organizator nie zwraca kosztów zakupu takich biletów.
 • Chęć wzięcia udziału w grze miejskiej może zgłosić grupa maksymalnie 50-osobowa. Po dotarciu do Przystanku Historia grupa zostanie podzielona na mniejsze zespoły, maksymalnie do 8 osób w każdym. Uwaga: obowiązkowo każdy zespół musi mieć swojego opiekuna. Opiekun odpowiada za zespół na całej trasie gry.
 • Gra miejska rozpoczyna się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 21/25.
 • Gra miejska trwa do 3 godzin. Jest możliwość dostosowania gry (czasu jej trwania, długość trasy) do wieku uczestników.
 • W razie bardzo złych warunków atmosferycznych lub z powodu innych przyczyn losowych, można przełożyć grę na inny termin.
 • Każdy zespół musi posiadać aparat fotograficzny (wystarczy taki wbudowany w telefon komórkowy), przy pomocy którego każdy wykona zdjęcia w konkretnych zadaniach
 • W trakcie gry miejskiej mogą być robione zdjęcia w celu opublikowania relacji  z gry miejskiej na stronie internetowej Przystanku Historia lub przystankowym Facebooku. Prosimy o informacje czy wyrażają Państwo na to zgodę.
 • Zakończenie, podsumowanie gry odbędzie się w miejscu jej rozpoczęcia tj., w Przystanku Historia.
 • Rezerwacja zajęć jest równoznaczna z akceptacją powyższych zasad

 

Nawigacja

do góry