Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

„Jak uczyć o historii najnowszej?”

Warsztaty dedykowane nauczycielom przedmiotów humanistycznych oraz edukatorom. Celem jest poznanie różnych metod oraz narzędzi, które można wykorzystać w pracy edukacyjnej. Planowane zagadnienia to m.in. interpretacja dziedzictwa, drama, gry, interpretacja fotografii, etc. Spotkania z ekspertami będą odbywały się w formie stacjonarnej co 2 miesiące. 

Termin:

październik 2023 – czerwiec 2024

Kontakt:

Marika Lis

marika.lis@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 01

do góry