Oferta dla nauczycieli i studentów w roku szkolnym 2022/2023

 

Seminaria organizowane przez Przystanek Historia IPN mają charakter: stacjonarny, online, hybrydowy (możliwość uczestnictwa stacjonarnie oraz online) oraz terenowy. Przy każdym z seminariów podana jest forma przebiegu. 

 

Seminarium doskonalące dla nauczycieli: Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska (terenowe)

Jednodniowe seminarium wyjazdowe dla nauczycieli, przygotowywane we współpracy z Muzeum-Miejscem Pamięci Palmiry, skupione na roli Puszczy Kampinoskiej w najnowszej historii Polski. Omawiane będą tematy walki i organizacji polskiej partyzantki podczas drugiej wojny światowej (zwłaszcza tzw. Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej i udziału Zgrupowania Kampinos AK w Powstaniu Warszawskim), a także zbrodni w Palmirach i tradycji partyzanckich z okresu powstania styczniowego. Po serii wykładów, uczestnicy zwiedzą cmentarz, a potem inne miejsca pamięci w północnej części Puszczy.

Termin:

17 września 2022

Kontakt:

dr Adam Podlewski

adam.podlewski@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 08

 

Matki niepodległości (stacjonarnie)

Seminarium przybliżające sylwetki między innymi: Aleksandry Piłsudskiej, Zofii Moraczewskiej, Aleksandry Zagórskiej i innych kobiet, które wspierały polski czyn niepodległościowy. 

Termin:

22 października 2022

Kontakt:

Barbara Pamrów

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 09

 

W 80. rocznicę Aktion Reinhardt (online)

Seminarium  pt. W 80. rocznicę Aktion Reinhardt, którego organizatorami są Przystanek Historia IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie oraz Muzeum Getta Warszawskiego. Celem seminarium jest przybliżenie niektórych aspektów Aktion Reinhardt.

Termin:

03 grudnia 2022

Kontakt:

Barbara Pamrów

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 09

 

Historia harcerstwa (online)

Dwudniowe seminarium doskonalące dla nauczycieli dotyczące genezy, działalności i społecznej roli harcerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli harcerzy w odzyskaniu niepodległości w 1918 r., działalności Polskiego Państwa Podziemnego i opozycji antykomunistycznej w PRL. W programie znajdą się wykłady znawców historii politycznej i społecznej XX wieku oraz świadków historii, w tym harcerza 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka”, profesora Marka Barańskiego.

Termin:

21 stycznia 2023

 

Kontakt:

dr Adam Podlewski

adam.podlewski@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 08

 

Archiwum Pełne Pamięci (stacjonarne)

Seminarium zorganizowane we współpracy z Archiwum IPN. Celem seminarium jest zaprezentowanie nauczycielom, czym jest projekt „Archiwum Pełne Pamięci”, jakie depozyty znajdują się w Archiwum IPN oraz w jaki sposób można z tego typu dokumentami pracować na lekcjach historii.

Termin:

Marzec 2023

Kontakt:

Marika Lis

marika.lis@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 01

 

Trudne tematy. Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie? (online)

Seminarium dedykowane nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z wojną, śmiercią i traumą. Rozważania zakończy odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób przekazywać dzieciom informacje związane z tymi tematami. W spotkaniu uczestniczyć będą m.in. psychologowie i pedagodzy.

Termin:

Czerwiec 2023

Kontakt:

Adrianna Krzywik

adrianna.krzywik@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 14


II Rzeczpospolita – państwo wielu narodów. Wielokulturowy szlak Podlasia (terenowe)

Seminarium objazdowe mające na celu przybliżenie historii, losów oraz tradycji ludności zamieszkującej II Rzeczpospolitą, ludzi różnego pochodzenia i wyznania, którrzy od wieków żyją na podlaskiej ziemi. Odwiedzimy miejsca takie jak: Tykocin, Supraśl, Bohoniki, Kruszyniany.

Informacje o rerutacji ukażą się na naszej stronie w I kwartale 2023 roku.

Termin:

Czerwiec 2023

Kontakt

Barbara Pamrów

barbara.pamrow@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 09

do góry