Seminarium: "Czy się stoi, czy się leży. Rzecz o gospodarce PRL-u"

Całoroczne seminarium "Czy się stoi, czy się leży. Rzecz o gospodarce PRL-u" dla wszystkich zainteresowanych historią gospodarczą PRL-u. Godz. 17.30 - 19:00

Terminy i tematy spotkań:

24.10.2011 – W cieniu fabrycznych kominów. Inwestycje przemysłowe w latach Polski Ludowej – wykład: Dr Andrzej Zawistowski

21.11.2011 – Wakacje polskiego robotnika – wykład: Dr Paweł Sowiński

12.12.2011 – „Pijaństwo podczas pracy – problem społeczny i ekonomiczny PRL” – wykład: Prof. Krzysztof Kosiński

Szczegółowe informacje:  barbara.pamrow@ipn.gov.pl  

do góry