Seminarium: "Film historyczny w edukacji szkolnej"

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na seminarium analizujące film jako sposób historycznej narracji. Seminarium prowadzić będzie Arkadiusz Walczak, edukator, specjalista w zakresie wykorzystania filmu w edukacji szkolnej.

Zgłoszenia przyjmuje: anna.klimowicz@ipn.gov.pl tel. (22) 576 30 03 

Uczestnicy ze 100% frekwencją otrzymują zaświadczenia. 

Kolejne spotkania w godzinach 16.30 – 19.30:

• 30 listopada 2011 (środa) - Historia rasizmu w kostiumie science-fiction – analiza filmu "Dystrykt 9" (reż. Neill Blomkamp)

• 14 grudnia 2011 (środa) - Jednostka wobec zła – analiza filmów "Przy torze kolejowym" (reż. Andrzej Brzozowski), "Fotoamator" (reż. Dariusz Jabłoński), "Usłyszcie mój krzyk" ( reż. Maciej Drygas) „Dworzec Gdański” (reż. Maria Zmarz-Koczanowicz)

• 11 stycznia 2012 (środa) - Wobec totalitaryzmu – analiza filmów "Niedzielne igraszki" (reż. Robert Gliński), "Ubu król" (reż. Piotr Szulkin), "Kornblumenblau" (reż. Leszek Wosiewicz)

do góry