Epizody z historii najnowszej w komiksie - konkurs dla uczniów

Instytut Pamięci Narodowej  zaprasza nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów szkół do  udziału w ogólnopolskim konkursie, którego patronem honorowym jest Minister Edukacji Narodowej:

                  Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie

Nad przebiegiem konkursu czuwa Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN  im. Janusza Kurtyki. 

Partnerami organizatora konkursu są:

·              Wydawnictwo NOWA ERA

·              Muzeum Historii Polski

·              Narodowe Centrum Kultury

·              Wydawnictwo Egmont Polska

·              Wydawnictwo ZIN ZIN PRESS

 

Konkurs jest jednoetapowy i polega na wykonaniu komiksuprzedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym bierze udział realny lub  fikcyjny bohater.   Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1918 r. do 1989 r.  Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 stron/plansz formatu A4 , przedstawionych w pionie. 

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

·  Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI)

·  Uczniowie szkół gimnazjalnych

·  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Przyjmowanie zgłoszeń uczestników konkursu do 28 lutego 2013 r.  przez nadesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: anna.klimowicz@ipn.gov.pl.

Nadsyłanie prac konkursowych – do  20 maja 2013 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – 7 czerwca 2013 r. w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN podczas III Festiwalu Komiksów Historycznych.

Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach internetowych wszystkich instytucji partnerskich.

Pliki do pobrania

do góry