Lekcje z historii najnowszej

Zajęcia dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie 90 minutowych warsztatów, prowadzone przez edukatorów IPN. Każda lekcja musi być indywidualnie umówiona z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Tematy zajęć:

• "Prześladowani i aparat terroru" – po tej lekcji uczeń będzie znał odpowiedź na pytania: Jak wyglądał w PRL aparat bezpieczeństwa? Za co można było iść do więzienia? Jak wyglądały metody zwalczania opozycji? Kto w PRL podlegał represjom i dlaczego? Lekcja zawiera materiał na płycie DVD. Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

• "PRL – państwo totalitarne?" – próba odpowiedzi na to pytanie jest dla uczniów nie tylko swoistym podsumowaniem historii lat 1944–1989, ale i znakomitym przypomnieniem cech ustrojów totalitarnych. Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

• "Sztuka w służbie propagandy" – lekcja przydatna nie tylko dla nauczycieli historii, ale i języka polskiego, sztuki czy wiedzy o kulturze, pokazująca złożone relacje między światem artystów a światem władzy, przede wszystkim akcentująca ich „flirt” z socrealizmem. Lekcja zawiera fragment filmu, nagrania piosenek z lat 50. oraz prezentacje multimedialną – do jej przeprowadzenia potrzebne są odpowiednie nośniki (odtwarzacz CD, komputer i ekran, odtwarzacz DVD). Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

• "Dzieje pewnego eksperymentu" – gospodarka PRL – synteza dziejów gospodarczych Polski Ludowej, od wielkich budów socjalizmu do czasów kolejek i kartek. Przy okazji tych zajęć uczniowie zapoznają się też z zasobem podstawowych pojęć dotyczących historii gospodarczej. Do przeprowadzenia lekcji potrzebny jest komputer, rzutnik i ekran.
 Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

• "W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989" – lekcja przypominająca okoliczności i skutki wyborów czerwcowych. Dzięki prezentacji multimedialnej uczniowie mogą wczuć się w atmosferę towarzyszącą przełomowi 1989 roku, a nawet przeprowadzić miniwybory w klasie. Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

• "Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski" – zajęcia dla klas IV-VI szkoły podstawowej, będące zarysem najnowszych dziejów Polski, ukazanych poprzez fotografie i krótkie teksty źródłowe. Na zajęciach uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia z okresu historii najnowszej, dowiadują się, kiedy i po co używa się barw narodowych, ćwiczą spostrzegawczość i czytanie ze zrozumieniem. Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych.

• "A więc wojna [...]". Polski Wrzesień 1939 – lekcja adresowana do uczniów gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej. Młodzież poznaje wydarzenia pierwszego miesiąca wojny śledząc losy żołnierzy różnych formacji. Dowiaduje się także, jak walczyła piechota, do czego używano trałowców i jak wyglądało uzbrojenie polskiej armii w 1939 roku. Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

• "Stan wojenny" – lekcja pokazująca rzeczywistość stanu wojennego, jego genezę, postawy ludzi władzy i opozycji. Analiza źródeł pozwala uczniowi na podjęcie próby oceny decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego i jego znaczenia dla Polski. 

• "Historie żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r." – lekcja ukazująca skomplikowana sytuację podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej poprzez osobiste losy "żołnierzy wyklętych". 

• "Co kryją teczki IPN?" – zajęcia dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

• "Marzec '68"– zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• "Czerwiec '76"– zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• "Intelektualiści w PRL"– zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• "Okupacja niemiecka i sowiecka"– zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• "Od Solidarność do stanu wojennego"– zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• "Polacy ratujący Żydów"– zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• „Grudzień 1970”– zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• "Stosunki Kościół – państwo w PRL" – zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• "Proces kształtowania, struktura, cele Polskiego Państwa Podziemnego" – zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• "Rządy Gomułki (1956–1970): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura" – zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• "Dekada Gierka (1970–1980): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura" – zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• "Społeczeństwo polskie w okresie II wojny światowej: cele i metody polityki okupantów, Holocaust, postawy społeczne (opór cywilny, walka zbrojna, kolaboracja)" – zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dodatkowe informacje: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl, barbara.pamrow@ipn.gov.pl

tel. (22) 576 30 08

do góry