Oferta edukacyjna dla nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013

 

 

Państwo. Naród. Społeczeństwo. Kurs historii  XX wieku, II edycja

Kurs doskonalący dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych (kontynuacja kursu Trudny wiek XX. Historia Polski, który był realizowany w roku szkolnym 2011/2012). Współorganizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i Dom Spotkań z Historią. W programie: wykłady wybitnych specjalistów i warsztaty edukacyjne uwzględniające zapisy nowej podstawy programowej, prezentujące metody pracy ze źródłami historycznymi oraz sposoby nauczania. Zajęcia będą się odbywać w soboty, raz w miesiącu, od października 2012 r. do kwietnia 2013 r. Dodatkowe informacje: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl.

 

Seminarium Polacy bez Polski, czyli losy przymusowo wysiedlonych do Związku Sowieckiego

Całoroczne seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowane we współpracy z Fundacją Kresy Syberia,  prezentujące najważniejsze aspekty historii przymusowych wysiedleń  Polaków do Związku Sowieckiego.  Zajęcia obejmują wykłady, prezentacje filmów i warsztaty, podczas których pokazany zostanie sposób pracy z różnymi źródłami dotyczącymi tej tematyki. Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu, od września 2012 r. do czerwca 2013 r.,  w godz.  16.00–19.00. Dodatkowe informacje: monika.koszynska@ipn.gov.pl. Zgłoszenia: iwona.galezowska@ipn.gov.pl. Zobacz szczegółowy program

 

Szkolenie Nauczanie wątkowe na lekcjach nowego przedmiotu historia i społeczeństwo

Szkolenie dla nauczycieli konsultantów/specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli historii i WOS, którzy realizują założenia podstawy programowej nowego przedmiotu historia i społeczeństwo IV etapu edukacyjnego.  Program jest realizowany we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE). Szkolenie dotyczy historii XX wieku. Odbywa się w dwu modułach: od 24 do 26 października 2012 r. i od 21 do 23 listopada 2012 r. Rekrutację uczestników prowadzi Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szczegółowe informacje na stronie ORE: 

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=2515:szkolenie-nauczanie-wtkowe-na-lekcjach-historii-i-wos-w-nowej-podstawie-programowej-na-poziomie-ponadgimnazjalnym-jak-uczy-nowego-przedmiotu-historia-i-spoeczestwo&catid=99:edukacja-obywatelska-aktualnoci&Itemid=1205&Itemid=1205

Koordynator szkolenia: 

Iwona Kurowska ORE iwona.kurowska@ore.edu.pl 

Barbara Pamrów IPN barbara.pamrow@ipn.gov.pl

 

Seminarium Holokaust – sposoby przedstawiania

Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, organizowane we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, składające się z trzech części. Pierwsza część odbywa się raz w miesiącu  w Warszawie w CE  w godzinach 17.15–19.30 (od października 2012 r. do kwietnia 2013 r.); w programie: wykłady prowadzone przez wybitnego znawcę tematu Jacka Leociaka oraz warsztaty prowadzone przez pracowników CE (w ramach warsztatów m.in. spacery edukacyjne po getcie warszawskim). Druga część to dwudniowe seminarium w MCEAH w Oświęcimiu, prowadzone przez pracowników MCEOH ( maj 2013 r.). Trzecia część to trzydniowy wyjazd studyjny do  Teresina w Czechach ( byłe tranzytowe getto dla Żydów) w czerwcu 2013 r. Dodatkowe informacje: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl. Zgłoszenia: iwona.galezowska@ipn.gov.pl. Zobacz szczegółowy program

 

 

Konferencja dla nauczycieli  Nowa podstawa programowa nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych – szanse i wyzwania Dodatkowe informacje: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl, monika.koszynska@ipn.gov.pl.

do góry