Kurs historii najnowszej Polski pt. "Trudny wiek XX"

Centrum Edukacyjne IPN "Przystanek Historia", Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Dom Spotkań z Historią organizują w bieżącym roku szkolnym kurs "Trudny wiek XX" dla nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Celem organizatorów jest przybliżenie nauczycielom skomplikowanych meandrów historii Polski w XX wieku. Wykłady w ramach kursu wygłoszą najlepsi specjaliści zajmujący się historią najnowszą miedzy innymi: prof. Tomasz Szarota, prof. Jerzy Eisler, prof. Antoni Dudek, prof. Wojciech Morawski, prof. Dariusz Stola, prof. Andrzej Friszke, prof. Andrzej Krzysztof Kunert.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 października w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Temat pierwszego spotkania: "Miedzy Wschodem a Zachodem- problem geopolitycznego położenia Polski". Impreza ma charakter zamknięty.

Szczegółowe informacje: Barbara Pamrów, barbara.pamrow@ipn.gov.pl

do góry