Seminarium: Kultura i polityka na emigracji

Całoroczne seminarium dla nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów humanistycznych prezentujące najważniejsze aspekty historii polskiej emigracji. Obejmuje ono wykłady i warsztaty, podczas których pokazany zostanie sposób pracy ze źródłami literackimii historycznymi. Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godz.15.30 – 18.30.

Dodatkowe informacje: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl tel. (22) 576 30 03

Tematy:
1. Panorama literatury polskiej na obczyźnie. Definicje, zasięg i zakres - 18.10.2011
2. W kręgu paryskiej „Kultury” – 15.11.2011
3. W kręgu londyńskich „Wiadomości” – 13.12.2011
4. Kwartalnik „Zeszyty Literackie” Barbary Toruńczyk i jego środowisko – 10.01.2012
5. Artyści emigracyjnej Melpomeny – 14.02.2012
6. Prezydenci RP na Uchodźstwie – 13.03.2012
7. Premierzy na Uchodźstwie – 17.04.2012
8. Partie na emigracji – 15.05.2012
9. W kręgu emigracyjnych inicjatyw społecznych – 12.06.2012
 

do góry