Oferta dla nauczycieli

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i kwiat

Oferta Instytutu Pamięci Narodowej dla nauczycieli:

 

Seminaria: #Matkiniepodległości, #Gettowarszawskie we współpracy z Muzeum Getta Warszawskiego, #Historiaharcerstwa, #Archiwumpełnepamięci we współpracy z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, #Trudnetematy o tym, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie oraz #IIRzeczpospolita o wielokulturowym Podlasiu tamtego okresu.

Więcej informacji, terminy oraz kontakt do koordynatorów na stronie: https://cutt.ly/DBYEEYQ

 

Konferencja #Polonijnespotkaniazhistoriąnajnowszą mająca na celu wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju.

Więcej informacji: https://cutt.ly/YBYYfoe

 

Zagraniczne spotkania, warsztaty i wykłady w ramach Przystanków Historia IPN.

Harmonogram spotkań obecnie przebywającej delegacji w Nowym Jorku: https://cutt.ly/fBYU1hW

Więcej informacji: https://cutt.ly/cBYYZfV

 

Otwarte spotkania w ramach cykli: #Warszawajakiejnieznacie #Tytanisportu #Historiazzakulis #Międzymitemarzeczywistością #Historieohistorii #Tajemnicebezpieki

Więcej informacji: https://cutt.ly/tBYHK3k

 

Projekt #Łączkaiinnemiejscaposzukiwań prowadzony we współpracy Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN przybliżający historie bohaterów, ofiar terroru komunistycznego, zbrodni niemieckich i ukraińskiego ludobójstwa. Nauczyciele wraz z grupą uczniów biorą udział w warsztatach i wizytach studyjnych prowadzonych przez historyków, archeologów, genetyków i archiwistów. Więcej informacji na stronie: https://cutt.ly/ZBYPeNl

Nawigacja

do góry