Warsztaty w ramach projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Rozpoczęliśmy warsztaty w ramach VII edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”.

Tematem przewodnim było „Czego szukamy w archiwach?”

Uczestnicy zajęć zapoznali się z metodologią uzyskiwania i klasyfikowania informacji dotyczących losów zaginionych, zmarłych więźniów - ofiar systemów totalitarnych. Dowiedzieli się też jakie znaczenie w procesie poszukiwań mają relacje świadków, gdzie gromadzone są i przechowywane dokumenty oraz dzięki jakim źródłom jesteśmy w stanie wytypować miejsca poszukiwań. Historie zamordowanych patriotów pokazują, że zamiarem oprawców było ich całkowite unicestwienie i ukrycie po nich wszelkich śladów. Wymazanie ich istnienia z kart historii. Niekiedy ich korespondencje z rodzinami, zdjęcia, wiedza o rzeczach, które mogli posiadać przy sobie w chwili śmierci w znaczący sposób pomogły ich odnaleźć. Wszelkie dokumenty, zwłaszcza te, z ksiąg więziennych i cmentarnych, a także ustne i pisemne relacje świadków są analizowane przez pracowników Wydziału Analiz Historycznych Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, po to, aby móc rozpocząć i przeprowadzić poszukiwania zaginionych ofiar. A docelowo doprowadzić do imiennej identyfikacji odnalezionych.

 

Wykłady i ćwiczenia poprowadzili: Sylwia Kurzyp i Marek Nadolski (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN)

Projekt realizowany jest we współpracy z Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN

 

W tym roku, na Mazowszu biorą udział 22 zespoły.

do góry