Seminarium „Żywcem zamurowani…83. rocznica zamknięcia murów getta warszawskiego” (stacjonarne) – 25 listopada 2025 r.