„Łączka i inne miejsca poszukiwań” – zgłoszenia do projektu

 

Rozpoczynamy VII edycję projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Projekt jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” został przygotowany przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Przystanków Historia oraz Biuro Edukacji Narodowej. Prowadzony jest we współpracy z oddziałami IPN na terenie całej Polski. Zajęcia w ramach Projektu organizują oddziały i delegatury IPN (lista koordynatorów poniżej).

Do udziału w Projekcie zaproszeni są uczniowie szkół VII i VIII klas podstawowych, szkół ponadpodstawowych (wraz z nauczycielami), harcerze, członkowie organizacji młodzieżowych, krajoznawczych i innych, z pełnoletnimi opiekunami.

Podczas comiesięcznych warsztatów uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych, a na koniec zajęć biorą udział w warsztatach edukacyjnych i otrzymują zadania do wykonania. Jednym z przykładowych zadań jest wcielenie się w rolę antropologa i próba identyfikacji osoby poszukiwanej. Lekcje odbywają się także w formie warsztatów terenowych np. na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Przez kilka miesięcy prowadzone są spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin nauki m.in. archeologami, genetykami, antropologami czy archiwistami. Uczestnicy po zakończonym cyklu całorocznych spotkań przybliżających specyfikę pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji mają za zadanie stworzenie krótkiej, 2-minutowej etiudy filmowej.

Filmy uczestników, które otrzymają najwyższe noty jury zostaną przedstawione na uroczystej gali finałowej w Warszawie. Do tej pory uroczystości odbywały się m.in. w Belwederze czy Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy (lista poniżej) do 10 października 2023 roku.

 

Regionalne harmonogramy spotkań w ramach projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań” ustalają wyznaczeni koordynatorzy projektu:

Oddział w Białymstoku: Wioleta Wróbel wioleta.wrobel@ipn.gov.pl

Delegatura w Bydgoszczy: Kamila Churska kamila.churska@ipn.gov.pl

Oddział w Gdańsku: Artur Chomicz artur.chomicz@ipn.gov.pl    

Oddział w Łodzi: Magdalena Zapolska-Downar magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl (zajęcia prowadzone online)

Oddział w Katowicach: Adam Kondracki adam.kondracki@ipn.gov.pl

Oddział w Poznaniu: Karolina Bittner karolina.bittner@ipn.gov.pl

Oddział w Warszawie: Marcin Łaszczyński marcin.laszczynski@ipn.gov.pl

 

Grupy, które nie mają możliwości wzięcia udziału w warsztatach w formie stacjonarnej (np. grupy polonijne), mogą uczestniczyć w formie online (liczba miejsc ograniczona).

Kontakt: marek.nadolski@ipn.gov.pl

Pliki do pobrania

Nawigacja

do góry