„Nieodrobiona lekcja historii” – dyskusja historyków, 25 marca

 

Nieodrobiona lekcja historii – dyskusja historyków, 25 marca

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów i 80. Rocznicy Powstania w Warszawskim Getcie, organizowanymi w Warszawie przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, zapraszamy do  Centrum Edukacyjnego Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki na dyskusję historyków pt. Nieodrobiona lekcja historii: los dzieci  Ireny Sendlerowej z getta warszawskiego oraz dzieci polskich z obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, która odbędzie się 25 marca o godzinie 12.00.

Dyskusja, która odbędzie się w Warszawie i stanowi jedną z części obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów, realizowanych przede wszystkim w województwie podkarpackim. Sama rozmowa jest zorganizowana w ramach programu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, pod nazwą Akademia Sprawiedliwych, której celem jest pobudzenie dyskursu naukowego w ramach różnych dyscyplin nad dziedzictwem rodziny Ulmów, okolicznościami ich męczeńskiej śmierci i różnymi wymiarami tego tragicznego wydarzenia.

W ramach proponowanej dyskusji pragniemy ukazać los dzieci żydowskich i polskich podczas II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy świadczonej przez Irenę Sendlerową oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dzieciom żydowskim, które opuściły getto w Warszawie i potrzebowały pomocy ze strony ludności polskiej. Pragniemy ukazać poprzez porównanie dramatyczny los żydowskich i polskich sierot, które znalazły się w wyniku polityki terroru niemieckiego okupanta wśród obcych sobie kulturowo i religijnie społeczności: polskiej (dzieci żydowskie) i niemieckiej (germanizowane dzieci polskie).

 

W dyskusji wezmą udział:

  • S. dr Antonietta Frącek (Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi)
  • Dr Martyna Grądzka-Rejak (IPN BBH w Warszawie, Muzeum Getta Warszawskiego)
  • Ewelina Karpińska-Morek („Tentego Media”)
  • Artur Ossowski (Oddział IPN w Łodzi)

 

Dyskusję poprowadzi dr Marcin Chorązki (Oddział IPN w Krakowie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej).

do góry