„Warszawa, jakiej nie znacie” – Warszawa, 28 marca 2023