Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

Spotkanie wokół książki "Kazimierz Pluta-Czachowski Kuczaba. Działalność polityczna w latach 1956-1979 w świetle zachowanych materiałów SB" – 25 listopada 2022 - 2022 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Spotkanie wokół książki "Kazimierz Pluta-Czachowski Kuczaba. Działalność polityczna w latach 1956-1979 w świetle zachowanych materiałów SB" – 25 listopada 2022

 

Spotkanie wokół książki "Kazimierz Pluta-Czachowski Kuczaba. Działalność polityczna w latach 1956-1979 w świetle zachowanych materiałów SB" – Warszawa, 25 listopada 2022

 

25 listopada 2022, o godz. 17.00 w Centralnym Przystanku Historia IPN im. Janusza Kurtyki (ul. Marszałkowska 21/25) w Warszawie odbędzie się spotkanie wokół książki Mirosława Lewandowskiego "Kazimierz Pluta-Czachowski Kuczaba. Działalność polityczna w latach 1956-1979 w świetle zachowanych materiałów SB" (wydanie w dwóch tomach). Wydawcą książki jest Instytut Historyczny nn im. Andrzeja Ostoja Owsianego w Warszawie.

 

Pułkownik dyplomowany Kazimierz Pluta-Czachowski należy do najważniejszych przedstawicieli środowiska kombatanckiego, które funkcjonowało w Polsce po II wojnie światowej, a zarazem do postaci całkowicie zapomnianych. Książka nie jest pełną monografią płk. "Kuczaby", a koncentruje się na jego działalności po zwolnieniu ze stalinowskiego więzienia i częściowo omawia pierwsze 57 lat życia Pluty, a szczególnie okres II wojny światowej. Głównym źródłem wiedzy o działalności Pluty po 1956 są zachowane materiały SB ("Kuczaba" był jedną z nielicznych osób w PRL, która była poddana nieprzerwanej inwigilacji niemal przez ćwierć wieku - od wyjścia na wolność w połowie lat 50., do śmierci pod koniec lat 70.).

 

W spotkaniu wezmą udział:

  • Minister Jan Józef Kasprzyk (Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)
  • Dr Andrzej Anusz (prowadzący dyskusję - członek rady programowej naszego Instytutu i redaktor naczelny "Opinii nurtu niepodległościowego")
  • Autor książki – Mirosław Lewandowski

 

Wstęp wolny!

 

Transmisja na kanale IPNtv 25 listopada 2022, o godz. 17.00.

do góry