„Kulisy historii”, odc. 74: „Studia nad wywiadem i kontrwywiadem 1918–1990. Próba bilansu” – 6 sierpnia 2022, godz. 15.00