Black Box. Wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych w PRL 1955–1990 - 30 marca

30 marca (środa), godz. 15:00

Dyskusja o książce Mirosława Sikory Black Box. Wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych w PRL 1955–1990

Udział wzięli:

  • dr Mirosław Sikora, autor, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Katowice 
  • dr Witold Bagieński, Archiwum IPN 
  • dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego 

Prowadzenie: dr Władysław Bułhak, Biuro Badań Historycznych IPN

 

Zmasowane użycie służb specjalnych do zdobywania informacji z zakresu nauki, techniki, przemysłu czy rynków surowcowych przez państwa komunistyczne po 1945 r. nie miało precedensu w historii instytucji wywiadu. W latach siedemdziesiątych wywiad stanowił już istotny współczynnik postępu technologicznego i rozwoju gospodarczego Polski.

 

 

 

 

 

do góry