Wilcze Tropy: Antoni Heda "Szary" - 22 marca

22 marca (wtorek), godz. 10:00

Promocja najnowszego zeszytu serii "Wilcze Tropy". Bohaterem szóstego tomu jest jeden z najważniejszych dowódców polowych AK z Okręgu Kieleckiego – kpt. Antoni Heda „Szary”.

Po zakończeniu walk z Niemcami w ramach akcji „Burza” starał się on początkowo wygasić swój udział w konspiracji niepodległościowej. Represje komunistyczne, skierowane także przeciwko jego rodzinie, zmusiły go jednak do podjęcia zdecydowanych działań. Pomimo znacznej dekompozycji konspiracji akowskiej na Kielecczyźnie udało mu się stworzyć 200-osobową grupę uderzeniową, która w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. rozbiła więzienie w Kielcach i uwolniła ponad 300 więźniów. Była ta jedna z największych i, co ważniejsze, skutecznych akcji podjętych przez podziemie antykomunistyczne w Polsce.

 

 

 

do góry