Aktion Reinhardt i Zagłada polskich Żydów - w kręgu mechanizmów i sprawców - 9 marca

9 marca (środa), godz. 12:00

Sympozjum Aktion Reinhardt i Zagłada polskich Żydów - w kręgu mechanizmów i sprawców.

 

Wiosną 1942 r. niemieckie władze Generalnego Gubernatorstwa rozpoczęły zbrodniczą akcję likwidacji znajdujących się na tym terenie gett, rozszerzając ją następnie na Okręg Białostocki. Otrzymała ona kryptonim „Reinhardt”. Mieszkańcy kolejnych dzielnic zamkniętych byli mordowani na miejscu, rozstrzeliwani w zbiorowych egzekucjach oraz deportowani do obozów zagłady m.in. w Bełżcu, Sobiborze i Treblince, ginąc tam w komorach gazowych.

Choć tematyka Aktion Reinhardt jest od dawna obecna w historiografii, wciąż bardzo mało wiadomo o sprawcach zbrodni: zarówno podejmujących decyzje i wydających rozkazy, jak i szeregowych funkcjonariuszach niemieckiego aparatu policyjnego, którzy likwidowali getta. Tę lukę wypełnić ma sympozjum zorganizowane przez Biuro Badań Historycznych IPN. Referaty dotyczyły zarówno losów konkretnych osób, jak i efektywności prowadzonych po wojnie starań o ukaranie zbrodniarzy.

 

Program:

  • dr Paweł Kosiński, Zagłada Żydów w "Dzienniku" Hansa Franka
  • dr Soraya Kuklińska, Odilo Globocnik - zarys biografii
  • dr hab. Sebastian Piątkowski, Wilhelm Joseph Blum - koordynator Aktion Reinhardt w dystrykcie radomskim 
  • dr Roman Gieroń, Wilhelm Haase i jego proces
  • Paweł Kornacki, Waldemar Macholl, Wilhelm Atenloh, Fritz Friedel - ukarani współsprawcy Zagłady w Okręgu Białostockim
  • dr hab. Monika Tomkiewicz, Ściganie i karanie sprawców zbrodni popełnionych na Żydach w Ponarach i innych miejscach straceń na Wileńszczyźnie
  • dr Rafał Drabik, Udział funkcjonariuszy I Zmotoryzowanego Batalionu Żandarmerii SS w Aktion Reinhardt

 

 

 

 
 

 

 

 

do góry