Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie - 12 stycznia

12 stycznia (środa), godz. 16.00

 

Dyskusja o książce Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2: Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce ludowej (1945–1956).

Uczestnicy:  - dr hab. Konrad Białecki prof. UAM (IPN Poznań)  

- dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN, IDMN)  

- dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa)  

- dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok)  

Prowadzenie: ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW.

 

Drugi tom publikacji Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie jest kolejną publikacją mającą na celu opisanie struktur, działalności i pracowników aparatu wyznaniowego Polski ludowej oraz wybranych aspektów jego działalności w pierwszej dekadzie panowania w Polsce systemu komunistycznego. Powstał w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.  Publikacja składa się z 16 tekstów dotyczących tytułowej problematyki.

 

 

 

do góry