Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

Konferencja Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty - 17 września - 2021 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Konferencja Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty - 17 września

17 września (piątek), godz. 10:00

Międzynarodowa konferencja naukowa Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty.  W konferencji wezmą udział naukowcy z Polski, Rosji i Ukrainy, prowadzący aktualnie badania nad różnymi aspektami sprawy katyńskiej. Wydarzenie poprowadzą dr hab. Sławomir Kalbarczyk z Biura Badań Historycznych IPN i dr hab. Witold Wasilewski z Archiwum IPN.  

Zagadnienie Zbrodni Katyńskiej i jej reperkusji doczekało się wielu opracowań, ale ze względu na znaczenie i złożoność nadal pozostaje polem badań naukowych. Wyniki najnowszych prac historyków zostaną przedstawione podczas konferencji. Prelegenci odniosą się do przebiegu zbrodni z 1940 r., jej ofiar i sprawców, a także fenomenu kłamstwa katyńskiego, stanowiącego przedmiot ważnej części badań. Rozprzestrzenianie, również współcześnie, kłamstw dotyczących Zbrodni Katyńskiej jest tylko jednym z powodów dla których należy stałe pogłębiać wiedzę o sowieckiej zbrodni i szeroko prezentować najnowsze ustalenia. 

Pokłosiem konferencji będzie tom studiów, pod redakcją naukową S. Kalbarczyka i W. Wasilewskiego, który ukaże się nakładem Wydawnictwa IPN.

do góry