Prymas Tysiąclecia - 6 września

6 września (poniedziałek), godz. 17:00

Spotkanie poświęcone życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia oraz prezentacja książek wydanych przez Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego:

W rozmowie udział wzięli: 

  • Mirosław Lewandowski, autor książki Interrex. Nurt niepodległościowy wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1956-1981 
  • dr Andrzej Anusz, autor książki Kościół Obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL w okresie powstawania niezależnych instytucji politycznych (1976–1981) 

 

 

 

 

 

Lata początku tego wieku przyniosły programowy deficyt nauczania historii i on wymusił na szeroko pojętych środowiskach niepodległościowych zintensyfikowanie działań wydawniczych, spotkań typu konferencyjnego czy też wykładowego. Rola Kościoła w kształtowaniu w Polsce postaw ludzi opozycji przełomu lat siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych jest mało znana i podkreślana. Książka dr Andrzeja Anusza pt. Kościół Obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL w okresie powstawania niezależnych instytucji politycznych (1976–1981) jest ważną odpowiedzią na to zagadnienie, tym bardziej, że pisana przez świadka i uczestnika tych wydarzeń.

 

O książce Interrex – nurt niepodległościowy wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1956-1981

Relacje warszawskiego metropolity z kombatantami były - patrząc z perspektywy kardynała - być może czymś mało istotnym, biorąc pod uwagą całokształt jego dokonań. Z drugiej strony - o czym się dziś nie pamięta - bez jednoznacznego poparcia ze strony Starej Wiary, nie byłoby być może legendy Prymasa Tysiąclecia. To niepodległościowcy, spotykając się z Prymasem na corocznych opłatkach w siedzibie warszawskiej kurii przy ul. Miodowej, budowali mit "interrexa" (tym określeniem nazwał Stefana Wyszyńskiego gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz - jeden z dwóch najstarszych żołnierzy Rzeczypospolitej). Jeszcze lepsze relacje miał Stefan Wyszyński z drugim "obrońcą Lwowa" z roku 1918 - gen. Romanem Abrahamem. Te doskonałe relacje zaowocowały wsparciem warszawskiego arcybiskupa dla przeróżnych działań środowiska niepodległościowego w Warszawie, poczynając od wmurowywania w ściany warszawskich kościołów tablic upamiętniających oficerów lub całe formacje walczące o niepodległość kraju w XX wieku, a kończąc na uroczystych nabożeństwach organizowanych w ważne narodowe rocznice. Dzięki wsparciu Prymasa drugim - obok Warszawy - miejscem publicznych wystąpień środowisk żołnierskich stała się Jasna Góra, cel wielu masowych pielgrzymek. 

 

 

do góry