Seminarium dla nauczycieli Polskie miesiące

19-20 marca (piątek-sobota)

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie wraz z Oddziałowymi Biurami Edukacji Narodowej w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie oraz Delegaturą IPN w Radomiu zorganizowały seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych Polskie miesiące .

W tym roku szkolnym obchodzimy wiele rocznic związanych z „polskimi miesiącami” - momentami konfrontacji społeczeństwa PRL i komunistycznej władzy. Ich genezę, przebieg i konsekwencje przybliżyliśmy na szkoleniu online dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Jerzy Eisler, autor m.in. monografii Marca ‘68 oraz opracowania Polskie miesiące, czyli kryzys(y) w PRL. O poszczególnych „polskich miesiącach” opowiedzieli pracownicy oddziałów IPN, którzy przedstawili zarówno ogólnopolski, jak i regionalny kontekst wydarzeń oraz zaprezentują materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach.

 

Ze względu na ogromne zainteresowanie planujemy kolejną edycję seminarium jeszcze w tym roku szkolnym.

 

 Ramowy program:

 19 marca (piątek)

17:00-17:10 Rozpoczęcie

17:10-19:00 Polski miesiąc czy polskie miesiące? (wykład wprowadzający) – prof. Jerzy Eisler

19:00-19:10 Przerwa

19:10- 20:40 Poznań 1956 – OBEN Poznań

 20 marca (sobota)

08:30- 10:00 Marzec 1968 – Przystanek Historia CE IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie

10:00-10:15 Przerwa

10:15-11:45 Grudzień 1970 – OBEN Szczecin

11:45-12:00 Przerwa

12:00-13:30 Radom 1976 – Delegatura IPN w Radomiu

13:30-13:45 Przerwa

13:45-15:15 Sierpień 1980 – OBEN Gdańsk

15:15-15:30 Przerwa

15:30-17:00 Grudzień 1981 – OBEN Katowice

17:00-17:15 Zakończenie

 

 

 

 

 

do góry