Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940–1941. Relacje zesłańców - 10 lutego

10 lutego (środa), godz. 15:00

Dyskusja online wokół książki Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940–1941. Relacje zesłańców w opracowaniu Wojciecha Konończuka.

Udział wezmą:

  • dr hab. prof. UwB Daniel Boćkowski (Instytut Historii PAN)
  • Magdalena Dzienis-Todorczuk (Oddział IPN w Białymstoku)
  • Wojciech Konończuk (Ośrodek Studiów Wschodnich) - autor

Prowadzenie: Dominik Czapigo (Ośrodek KARTA).

 

Książka zawiera dwanaście relacji osób deportowanych na Syberię z powiatu Bielsk Podlaski w latach 1940–1941. Ukazują one losy przedstawicieli wszystkich przedwojennych warstw społecznych dotkniętych represjami – ziemian, leśników, policjantów, kupców żydowskich, nauczycieli, rzemieślników, zamożnych i biednych chłopów. Katolików, prawosławnych, wyznawców religii mojżeszowej. Mikrohistoria tego regionu służy jako studium przypadku pokazujące losy obywateli II RP pod okupacją sowiecką.

 

do góry