6 Armia Wojska Polskiego w 1920 r. t.1-2 - 17 lutego

17 lutego (środa), godz. 15:00

 

Dyskusja o książce 6 Armia Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., t. 1 i 2.

Uczestnicy:

dr Arkadiusz Tuliński – autor, Wojskowe Biuro Historyczne

dr hab. Jerzy Kirszak – OBBH IPN Wrocław/WBH

Prowadzenie: prof. Janusz Odziemkowski – UKSW

 

 

 

 

6 Armia była jednym z wyższych związków operacyjnych najdłużej działających w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. W jej skład wchodziło w różnych okresach w sumie jedenaście wielkich jednostek. Stoczyły one wiele bitew, bojów i potyczek, które trwale wpisały się w dzieje Wojska Polskiego. W tym chwalebne wyróżnione na Grobie Nieznanego Żołnierza miejsca takich pól bitewnych, jak Chorupań, Dytiatyn, Nastasów i Zadwórze, do których można dodać np. Wołoczyska, Biłkę Szlachecką, Kurowice, Łanowce czy działania lotnictwa 6 Armii w drugiej dekadzie sierpnia pod Lwowem. W szeregach 6 Armii kunszt dowódczy wykazali na różnych szczeblach m.in. generałowie Wacław Iwaszkiewicz, Władysław Jędrzejewski, Franciszek Krajowski oraz płk Marian Kukiel, płk Stanisław Burhardt-Bukacki, rtm. Roman Abraham, mjr Mieczysław Boruta-Spiechowicz, ppłk Antoni Szylling, kpt. Eugeniusz Żongołłowicz, którzy generałami zostali w późniejszych latach.

do góry