Spacer śladami Jana Rodowicza "Anody" – 18 stycznia

18 stycznia (sobota), godz. 14:00

7 stycznia 2020 r. minęła 71. rocznica śmierci Jana Rodowicza „Anody” – harcerza, oficera Armii Krajowej, powstańca warszawskiego.

Po wojnie Jan Rodowicz rozpoczął studia architektoniczne na Politechnice Warszawskiej. W wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1948 r., został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i przewieziony do gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Poddany brutalnemu śledztwu, zginął w murach MBP 7 stycznia 1949 r. w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.

W ramach obchodów rocznicy śmierci zorganizowano spacer śladami „Anody”. Na trasie znalazły się miejsca związane z dzieciństwem, działalnością konspiracyjną i życiem powojennym Jana Rodowicza. Ostatnim miejscem były Cele Bezpieki (filia Muzeum Powstania Warszawskiego) mieszczące się piwnicach dawnego gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Uczestnicy poznali historię tego miejsca,  tragiczne losy i życie codzienne więźniów.     

Spacer poprowadziła edukatorka Przystanku Historia - Michalina Żelazny.

 

 

 

do góry