Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

Bracia w wierze – Bratia vo viere - 3-28 grudnia - 2019 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Bracia w wierze – Bratia vo viere - 3-28 grudnia

3-28 grudnia

Wystawa Bracia w wierze – Bratia vo viere poświęcona współpracy katolików polskich i słowackich w okresie komunizmu. Ekspozycja została przygotowana z inicjatywy Ambasady RP w Bratysławie, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i słowackim Instytutem Pamięci Narodu.

Prześladowany Kościół katolicki w Czechosłowacji znalazł się w jeszcze trudniejszym położeniu niż Kościół w PRL. Katolicy z Polski udzielali swoim słowackim braciom wielorakiej pomocy, przede wszystkim poprzez przerzut przez granicę zakazanej literatury religijnej oraz tajne święcenia słowackich księży w naszym kraju.

do góry