Pokaz filmu Podsłuchane życie - 10 stycznia

10 stycznia (czwartek), godz.  17.30

Jan Józef miał niewiele prywatności wobec systemu, bo wszyscy go znali, wszyscy wiedzieli o jego antykomunistycznej działalności – wspominał Mirosław Chojecki, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i twórca Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Tę działalność Jana Józefa Lipskiego dokumentuje film Krystyny Mokrosińskiej „Podsłuchane życie” zaprezentowany w Przystanku Historia 10 stycznia na spotkaniu z cyklu „Powróćmy do korzeni".

Jak podkreśliła reżyserka, w jednym filmie nie sposób ująć wszystkich wątków biografii Lipskiego, który od wczesnej młodości angażował się w różne formy oporu wobec komunistycznego reżimu, a jeszcze wcześniej – niemieckiego okupanta. Charakterystyczny rys jego osobowości oddaje wątek udziału w Powstaniu Warszawskim: Jan Józef nie wierzył w jego sukces, ale poszedł walczyć, bo uważał to za swój obowiązek.

Po wojnie, jak zauważył dr Jędrzej Lipski, w przeciwieństwie do wielu swoich rówieśników bohater filmu nigdy nie uwierzył w komunistyczną wizję świata. Był przedstawicielem lewicy niepodległościowej, człowiekiem myślącym niezależnie, a przy tym bardzo wrażliwym na ludzką krzywdę. Zgodnie z tą postawą angażował się w protesty przeciw represjom (m.in. List 34 czy pismo w obronie organizacji Ruch), współtworzył Komitet Obrony Robotników i Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” oraz Towarzystwo Kursów Naukowych, działał w „Solidarności”. Mimo inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa i kilkukrotnych aresztowań, nie zaprzestał działalności antykomunistycznej. Mirosław Chojecki opowiadał o autorytecie, jakim darzono Jana Józefa w środowiskach opozycji demokratycznej - Jan Olszewski nazywał go nawet „Prezydentem opozycji”.

W 1987 r. Jan Józef Lipski był jednym z inicjatorów powołania odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej. „Autorytet Jana Józefa w PPS wypływał z jego siły moralnej, szlachetności uczuć i wierności przekonań, co w życiu politycznym wielką rolę odgrywa” pisała w poświęconym mu tekście Lidia Ciołkoszowa.

Jan Józef Lipski zmarł w 1991 r. Pośmiertnie został uhonorowany Krzyżem Wielkim Polonia Restituta, a w 2006 r. najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.

 

O filmie: Polska Kronika Filmowa, Dziennik Telewizyjny, dziennikowe twory RSW Prasa, tworzyły w PRL wizję szczęścia, sukcesów gospodarczych i narodowej jedności. Wśród nielicznej grupy tych, którzy domagali się prawdy był Jan Józef Lipski. Podsłuchane życie nie jest biografią tego niezwykłego człowieka, jest opowieścią o niezwykłym życiu i o wolności jednostki w zniewolonym państwie.

do góry