Historia ze zdjęciem - 26 kwietnia

26 kwietnia (czwartek), godz. 17.30
Wilno – miasto niepodległości – spotkanie z cyklu Historia ze zdjęciem. Gościem Adama Hlebowicza będzie Romuald Mieczkowski, założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Znad Wilii”.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU


„Znad Wilii” ukazuje się od 1989 r., na jego łamach gościli wybitni autorzy, m.in. Czesław Miłosz. „Mówiliśmy i pisaliśmy o potrzebie sięgania w tych nowych realiach do przeszłości, by patrząc na dzień dzisiejszy, kiedy Wilno jest stolicą Litwy, pamiętać, że jest ono jednak takim specyficznym miastem - z pamiątkami polskimi, żydowskimi, białoruskimi i innymi. Zaprosiliśmy do dialogu Polaków, Litwinów, przedstawicieli innych narodowości” wspominał założyciel pisma. Jak mówi, osoby z tego środowiska sięgają do przeszłości, by ukazać to, co było najlepsze we wspólnej historii polsko-litewskiej.

do góry