Konferencja Po Marcu. Konsekwencje Marca ’68 dla kultury, nauki i mediów w Polsce Ludowej - 23-24 kwietnia

23 -24 kwietnia (poniedziałek-wtorek), godz. 9.00
Konferencja naukowa Po Marcu. Konsekwencje Marca ’68 dla kultury, nauki i mediów w Polsce Ludowej

I Panel: Środowiska naukowe 

dr hab. Maciej Fic, IH UŚ, „Między marcem a grudniem. Uniwersytet Śląski w Katowicach w latach 1968–1981”

prof. dr hab. Piotr Franaszek, IH UJ, „Konsekwencje Marca ’68 dla kadry akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego”

dr hab. Tadeusz P. Rutkowski, IH UW, „Od represji do stabilizacji. Uniwersytet Warszawski w polityce władz w pierwszych latach po Marcu ’68”

 

II Panel: Środowiska dziennikarskie i literackie

Michał Przeperski, BBH IPN, Warszawa, „Marzec 1968 jako próba uformowania alternatywnej elity dziennikarskiej”

dr Przemysław Gasztold, BBH IPN, Warszawa „Nadgorliwość Ryszarda Gontarza. Zawiłe losy marcowego propagandzisty w PRL”

dr Renata Knyspel-Kopeć, Krosno Odrzańskie, „Marzec ’68 i jego następstwa dla środowisk twórczych i naukowych w świetle „Dziennika Polskiego”

 

III Panel: Środowiska naukowe

dr Przemysław Benken, OBBH IPN w Szczecinie, „Aparat bezpieczeństwa wobec środowiska warszawskich ekonomistów pochodzenia żydowskiego po Marcu 1968” 

dr Zbigniew Bereszyński, PIN–IŚ w Opolu, „Od Marca ’68 do sprawy Kowalczyków. Służba Bezpieczeństwa i opolskie środowisko akademickie w latach 1968–1972” 

dr Tomasz Siewierski, WCEO Warszawa, „Wydarzenia marcowe w Zakładzie Historii Partii przy KC PZPR i ich wpływ na losy historiografii partyjnej w PRL”

 
 

Panel dyskusyjny prof. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab.Piotr Franaszek, dr. Daniel Przastek, prowadzenie dr hab.Tadeusz P. Rutkowski

 

 Panel IV Ludzkie losy i postawy 

dr hab. Krzysztof Lesiakowski, IH UŁ, „Straty środowiska kulturalnego i naukowego Łodzi po Marcu 1968 r.”

Michał Kozłowski, Warszawa, „Losy historyków - emigrantów marcowych”

dr Tomasz Danilecki, OIPN w Białymstoku, „Zofia Lewicka – od komandoski do streetworkerki”

 

Varia

dr Rafał Łatka, BBH IPN, Warszawa, „Relacje państwo - Kościół między Marcem 68' a Grudniem 70'. Między kontynuacją a liberalizacją” 

dr Daniel Przastek, WNPiSM UW, „Nie tylko Dziady… Władza i teatr po Marcu 1968”

dr inż. Robert Rybak, WNH UMK w Toruniu, "Wpływ kryzysu lat 1967 - 1968 na sytuację Marynarki Wojennej i jej żołnierzy"

dr Paweł Piotrowski, WBH, "Lata 1967-68 w Wojsku Polskim. Przełom czy kontynuacja”

dr Magdalena Rzadkowolska, Łódź, „Edytorskie losy powieści Tadeusza Słupeckiego "Egzamin" jako przykład kształtowania polityki wydawniczej po Marcu'68”

do góry