Polskie drogi do niepodległości - 26 lutego

26 lutego (poniedziałek), godz. 17.30
Spotkanie z cyklu Polskie drogi do niepodległości – pokaz filmu Przemysława Bednarczyka Zapomniany legion. Rozmowę z reżyserem poprowadzi dr Jędrzej Lipski.

Fabularyzowany dokument Przemysława Bednarczyka opowiada o losach Legionu Puławskiego –  jednostki sformowanej przez działaczy obozu narodowego w latach 1914-1915, która walczyła na froncie wschodnim I wojny światowej u boku armii rosyjskiej. Wśród żołnierzy tej formacji znajdowali się ochotnicy z terenów zaboru rosyjskiego i oficerowie Polacy w służbie carskiej. Wielu zapisało wspaniałą kartę w okresie walk o niepodległość, a także w służbie II Rzeczypospolitej.

do góry