Szkolenie Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych:

Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej

Rok szkolny 2017/18 oraz 2018/19

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli  przedmiotów humanistycznych pod tytułem Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej.

Obie cześci szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej trzech z czterech spotkań w roku szkolnym oraz przeprowadzą po każdych zajęciach co najmniej dwoje zajęć (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.), otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN (wrzesień 2018 r. oraz wrzesień 2019 r.). Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej dwóch spotkaniach w ciągu roku szkolnego lub w większej liczbie spotkań, ale bez przeprowadzenia zajęć, otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Kurs dla nauczycieli z Warszawy i okolic odbędzie się w Przystanku Historia w trakcie ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, a jego organizatorami są Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie i Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki. Rejestracja na szkolenie została zakończona.

 

 

 

Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej – część I

PROGRAM

 

Poniedziałek, 15 stycznia 2018

  • 9:30-11:00  Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877 - wykład - dr hab. prof. UW Jarosław Czubaty (Uniwersytet Warszawski)
  • 11:00-11:15 przerwa kawowa
  • 11:15-12:45 Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877 - warsztaty - Małgorzata Paderewska
  • 12:45-13:30  przerwa obiadowa
  • 13:30-15:10  dokument fabularyzowany Powstanie listopadowe 1830-1831

Wtorek, 16 stycznia 2018

  • 9:30-11:00  Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908–1918 - wykład - dr hab. Piotr Szlanta (Uniwersytet Warszawski)
  • 11:00-11:15 przerwa kawowa
  • 11:15-12:45 Rogate dusze - warsztaty - Marcin Łaszczyński (oddział IPN w Warszawie)
  • 12:45-13:30  przerwa obiadowa
  • 13:30-15:00  film 10 z Pawiaka

Spotkania odbędą się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25, 00-628 Warszawa.

 

do góry