Konferencja naukowa Margines społeczny w komunistycznej Warszawie (1945–1989) - 22 listopada

22 listopada (środa), godz. 9.00

Konferencja naukowa Margines społeczny w komunistycznej Warszawie (1945–1989) zorganizowana przez Oddział IPN w Warszawie. Szczegółowy program obrad jest dostępny na stronie www.ipn.gov.pl.

PANEL 1

Subkultury

 • mgr Paulina Duś (Uniwersytet Opolski) Subkultura bikiniarzy – przykład marginesu społecznego w Warszawie na przełomie lat 50. i 60. XX wieku
 • dr Bogusław Tracz (IPN Katowice) Nie tylko „Prorok”. Hipisi w Warszawie na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku

Mniejszości etniczne, sekty

 • dr Przemysław Gasztold (IPN Centrala) Bejrut w Warszawie. Arabski półświatek nad Wisłą
 • dr Tomasz Bugaj (Uniwersytet Śląski) „Szpiedzy imperializmu siejący histerię wojenną” – wyznanie Świadków Jehowy wobec komunistycznej polityki Warszawy w latach 1945–1989
 • prof. nadzw. Patryk Pleskot (IPN Warszawa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu) „Adwent”. Wyznania nie-rzymskokatolickie w Warszawie z perspektywy SB.
   

PANEL 2

Problemy społeczne — wykluczeni

 • dr Mikołaj Brenk (Uniwersytet Adama Mickiewicza) Dożywianie ludności w kuchniach Stołecznego Komitetu Opieki Społecznej w latach 1945–1948
 • mgr Sebastian Drabik (IPN Kraków) Przymus pracy w Polsce Ludowej w latach 1948–1956. Władze centralne PZPR wobec problemu osób bez stałego zatrudnienia na przykładzie Warszawy
 • dr Anna Maria Jackowska (Warszawa) Józef Roman Rybicki i jego działalność przeciwalkoholowa – człowiek z marginesu politycznego w walce z patologią społeczną
 • lic. Anna Dobrowolska (Uniwersytet Warszawski) Topografie seksualności. Prostytucja w przestrzeni miejskiej Warszawy w latach 60. XX wieku

 

PANEL 3

Problemy społeczne — przestępstwa

 • mgr Igor Kordas (Sandomierz) Zarys kryminalistycznej problematyki przestępstw przeciwko mieniu w okresie PRL – kradzież z włamaniem
 • dr Krzysztof Madej (Warszawa) Warszawa – szczególne miejsce na mapie przestępczości gospodarczej w latach 1956–1970?

Kultura, media i propaganda

 • prof. nadzw. Krzysztof Kosiński (PAN) Z Księciem Nocy na szlaku. Marek Nowakowski jako przewodnik po zakazanej Warszawie (lata 40./50. XX w.)
 • prof. nadzw. Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński) „Ludzie z pustego obszaru”. Margines społeczny Warszawy w polskim filmie dokumentalnym (1956–1959)
 • mgr Weronika Dorociak (Uniwersytet Warszawski) „Chicago na Marszałkowskiej” – obraz warszawskiego świata przestępczego w serialu „07, zgłoś się” jako narzędzie do legitymizacji działań Milicji Obywatelskiej

Pliki do pobrania

do góry