Konferencja Sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski - 19-20 stycznia

19-20 stycznia (czwartek-piątek), godz. 10.00

Konferencja naukowo-edukacyjna Sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski zorganizowana przez Oddział IPN w Warszawie. Sesja ma być odzewem na niewiedzę i merytoryczne zamieszanie dotyczące faktów i ocen ważnych wydarzeń Polski powojennej, jak i życiorysów ważnych postaci. Poruszone zostaną tematy do dziś istotne, zarazem często drażliwe, funkcjonujące niejednokrotnie (co nie znaczy zawsze) w przestrzeni medialnej i świadomości społecznej w dwóch sprzecznych narracjach. Konferencja kierowane jest przede wszystkim do studentów i uczestników życia publicznego, w tym ludzi mediów, będzie jednak mieć charakter otwarty.

PROGRAM

Dzień pierwszy, 19 stycznia 2017 (czwartek)

CZĘŚĆ  I  (10.00–11.30)

 • dr Marcin Zaborski – Demokracja ludowa na tle demokracji parlamentarnej – podobieństwa, różnice, zafałszowania.
 • dr Tomasz Łabuszewski–Polska powojenna: wojna domowa czy nowa okupacja?
 • dr Kazimierz Krajewski–Powojenne podziemie zbrojne czy bandy reakcyjnego podziemia?    

DYSKUSJA (11.30–12.30)

 

CZĘŚĆ  II (12.30–14.00)

 • dr hab. Mirosław Szumiło–Polscy komuniści czy bolszewicy w Polsce?
 • dr Daniel Koreś–Ludowe Wojsko Polskie. Polskie czy sowieckie?
 • prof. Jan Żaryn–Kościół katolicki: bliżej władzy czy bliżej opozycji?

DYSKUSJA (14.00–15.00)

PRZERWA (15.00–15.30)    

 

CZĘŚĆ III  (15.30–17.00)

 • dr Robert Spałek – Władysław Gomułka jako narodowy komunista – mit czy rzeczywistość?
 • dr Piotr Gontarczyk – Wojciech Jaruzelski – karierowicz czy człowiek o rozdartym życiorysie?
 • dr Lech Kowalski – Czesław Kiszczak – człowiek honoru?

DYSKUSJA (17.00–18.00)

 

Dzień drugi, 20 stycznia 2017 (piątek)

CZĘŚĆ IV (10.00–11.30)

 • prof. Andrzej Paczkowski – Stan wojenny – mniejsze zło?
 • dr Paweł Kowal – „Pokojowe przekazanie władzy” a polityczny plan utrzymania wpływów PZPR. Rozmowy z opozycją  przed i po okrągłym stole 1988-1989.
 • dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Przewodniczący – Noblista – „Bolek” – Prezydent. Kim jest naprawdę Lech Wałęsa?

DYSKUSJA (11.30–12.30)

 

CZĘŚĆ V (12.30–14.00)

 • prof. Marek Kornat – Polska po Jałcie – bezalternatywność Polski Ludowej?
 • dr hab. Patryk Pleskot – Skok cywilizacyjny PRL – znak czasów czy propaganda?
 • prof. Jerzy Eisler – PRL:  własność PZPR czy ojczyzna Polaków?    

DYSKUSJA (14.00–15.00)

WSTĘP WOLNY

Kontakt: dr Robert Spałek, tel. (0-22) 860-70-42, e-mail: robert.spalek@ipn.gov.pl

do góry