Spotkanie z cyklu Polacy to naród emigrantów - 18 maja

18 maja (środa), godz. 17:30

Emigracja i Kraj – spotkanie z cyklu Polacy to naród emigrantów.

Emigracja żyła życiem kraju. Choć rozrzuceni po świecie, często pozbawieni możliwości powrotu, emigranci różnymi sposobami starali się myśleć o Polsce i dla niej działać. Widać to wyraźnie w myśli politycznej, której istotną część zajmował właśnie Kraj. Ale widać również w różnych próbach nawiązywania kontaktów, zdobywania informacji, budowania kanałów wymiany myśli. W różnych okresach wyglądało to inaczej – poczynając od kontaktów z podziemiem powojennym, przez liberalizację kontaktów po 1956 roku, po różne formy stypendiów, czy pomocy dla podziemia wydawniczego, „Solidarności” i wielu tysięcy anonimowych Polaków, którzy otrzymywali „paczki” z Zachodu. O tych często mało znanych lub wręcz zapomnianych formach kontaktów między emigracją a Krajem opowie dr Paweł Ziętara, autor m.in. książki Emigracja wobec Października. Spotkanie poprowadzi dr hab. Sławomir Łukasiewicz z Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie.

do góry