Promocja książki Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności. Relacje i dokumenty - 19 lutego

19 lutego (piątek), godz. 17:30

Promocja książki Tadeusza Ruzikowskiego Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności. Relacje i dokumenty. W rozmowie o książce udział wezmą dr Bartosz Kaliski, dr Grzegorz Majchrzak, Jan Olaszek oraz autor. Prowadzenie: Grzegorz Wołk.

Badania naukowe nad fenomenem NSZZ „Solidarność” oraz jego roli na drodze do odzyskania przez Polskę wolności wciąż dalekie są od wyczerpania. Jednak z każdym rokiem, także dzięki aktywności IPN, wiedza na ten temat jest większa. W roku obchodów 35 lecia NSZZ „Solidarność” kolejną cząstkę ustaleń wnosi publikacja Tadeusza Ruzikowskiego Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności. Relacje i dokumenty. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności (MRKS) wokół walki o „Solidarność” skupił na kilka lat grupy działaczy, którzy w różny sposób dawali świadectwo trwania „Solidarności” i o nią walczyli.

W części wprowadzającej czytelnik może zapoznać się z emocjonującymi, a zarazem dramatycznymi losami MRKS, którego uczestnicy cechowali się bezkompromisowością. Spektakularnymi akcjami wytyczali oni granice możliwości podziemnej aktywności związkowej (włącznie z akcją uwolnienia działacza „Solidarności” spod straży milicji). Poprzez relacje podzielone problemowo historię MRKS opowiadają też sami jego uczestnicy. Mówią o szerokiej palecie spraw począwszy od inspiracji do udziału w MRKS, poprzez tajniki solidarnościowej konspiracji czy stosunek do Okrągłego Stołu, aż po ocenę uczestnictwa ex post. Dzięki książce poznajemy też wybrane dokumenty MRKS (publikowane wówczas na ulotkach czy w podziemnej prasie) oraz struktur państwowych podporządkowanych władzom PRL. Przedstawiają one specyficzną aktywność każdej ze stron. Całość dopełnia część ilustracyjna z bogatym zasobem materialnych świadectw aktywności MRKS oraz wydarzeń z tym związanych.

Książka w sposób wszechstronny przybliża jedno z najważniejszych i najbardziej zwalczanych przez władze środowisk warszawskiej „Solidarności” podziemnej.

do góry