2 lutego seminarium Polskie kino powojenne: twórcy i filmy - Bohdan Poręba

Wykład prof. dr hab. Piotra Zwierzchowskiego, historyka filmu, o twórczości Bohdana Poręby, reżysera filmów takich jak "Hubal" i "Polonia Restituta"

2 lutego (poniedziałek) godz. 17:00

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie zaprasza na spotkanie z cyklu Polskie kino powojenne: twórcy i filmy. Wykład poświęcony twórczości filmowej Bohdana Poręby wygłosi prof. Piotr Zwierzchowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, historyk filmu, autor licznych prac o dziejach kinematografii.

Polskie kino powojenne: twórcy i filmy, czyli dziewiąta edycja cyklu wykładów Z kamerą po PRL-u, kontynuuje próbę przybliżenia wybitnych polskich reżyserów filmowych i ich osiągnięć artystycznych, na tle ówczesnej rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturowej. Spróbujemy opowiedzieć o bardzo różnych zjawiskach charakterystycznych dla powojennego kina polskiego; zarówno tych, które wprost wynikały z polityki kulturalnej tamtego okresu, jak i tych niezależnych artystycznie. Oprócz arcydzieł polskiego kina pokazane zostaną także fragmenty filmów o jednoznacznie propagandowym zabarwieniu. Seminarium adresowane jest do nauczycieli historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, studentów kierunków humanistycznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością wykorzystania podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule, sprawdzającej umiejętność analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury, np. filmu. W cyklu zaplanowano sześć comiesięcznych spotkań odbywających się od listopada 2014 r. do kwietnia 2015 r.

Udział w seminarium – jako forma doskonalenia zawodowego – zostanie potwierdzony pisemne.

 

Kolejne spotkania:

  • Feliks Falk (marzec 2015)
  • Wojciech Marczewski (kwiecień 2015)
  • Janusz Zaorski (maj 2015)

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, historyk filmu, autor m.in.: Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, Warszawa 2000; Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego, Bydgoszcz 2005; Piękny sen pedagoga. Literackie i filmowe portrety świata edukacji, Kraków 2005; Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej, Kraków 2006; Kino polskie po roku 1989, Bydgoszcz 2007; oraz najnowsza publikacja: Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013.

Informacje i zgłoszenia: Sławomir Stępień, tel. (22) 860-70-50, slawomir.stepien@ipn.gov.pl

do góry