19–30 stycznia kurs dla maturzystów Ferie zimowe z historią najnowszą w tle

19–30 stycznia, godz. 10:00-13:15

Podczas ferii zimowych, od 19 do 30 stycznia, w Przystanku Historia odbędzie się V edycja kursu Ferie zimowe z historią najnowszą w tle, czyli bezpłatnych zajęć z historii Polski w XX wieku dla maturzystów.

Podczas kursu maturzyści będą mieli okazję powtórzyć wiadomości i poszerzyć wiedzę. W trakcie zajęć warsztatowych udoskonalą kompetencje wymagane na egzaminie maturalnym. Wykłady wygłoszą historycy z Instytutu Pamięci Narodowej. Warsztaty poprowadzą Magdalena Wiśnioch (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń) i Barbara Pamrów (IPN).

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–13:15. Miejsca na warsztatach zostały zajęte, jednak wciąż zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w wykładach. Kontakt: joanna.smieszek@ipn.gov.pl

Poniżej zamieszczamy harmonogram kursu:

WYKŁADY 10:00-11:30

WARSZTATY 11:45-13:15

 

Termin

Temat wykładu

Wykładowca

19 stycznia

(poniedziałek)

Narodziny Polski Niepodległej (1914-1921)

Maciej Żuczkowski 

20 stycznia

(wtorek)

II Rzeczpospolita Polska (1921-1939)

prof. dr hab. Jan Żaryn 

21 stycznia

(środa)

Losy Polski i Polaków w okresie II wojny światowej

(1939-1943)

Marek Hańderek

22 stycznia

(czwartek)

Geneza Polski Ludowej (1943-1945)

dr Piotr Gontarczyk

23 stycznia

(piątek)

Polska pojałtańska (1945-1948)

dr Andrzej Zawistowski

26 stycznia

(poniedziałek)

U źródeł III Rzeczpospolitej (1989-1990)

Przemysław Gasztold-Seń

27 stycznia

(wtorek)

Gomułkowska stabilizacja (1956-1970)

dr Paweł Sasanka

28 stycznia

(środa)

Od kryzysu do kryzysu (1970-1980)

Tomasz Kozłowski

29 stycznia

(czwartek)

Schyłek PRL-u (1980-1988)

Jan Olaszek

30 stycznia

(piątek)

Lata stalinizmu i „odwilży” (1948-1956)

dr Robert Spałek

do góry