12 stycznia spotkanie Klubu Historycznego O prawo głosu

12 stycznia (poniedziałek) godz. 17:00

W ramach spotkania filmowego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” pokaz spektaklu Teatru Telewizji O prawo głosu w reżyserii Janusza Petelskiego. Jest to opowieść o dramatycznych okolicznościach ucieczki Stanisława Mikołajczyka, zagrożonego aresztowaniem przez komunistyczne władze Polski po sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. Komentarz historyczny wygłosi profesor Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN), autor książki Stanisław Mikołajczyk czyli klęska realisty.

 

 

do góry