10 grudnia U polskich stali granic

10 grudnia (środa) godz. 9:00

Konferencja naukowa U polskich stali granic poświęcona żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza. Od chwili powstania w listopadzie 1924 r. aż do wybuchu II wojny światowej żołnierze KOP strzegli granic II Rzeczypospolitej, tropili przemytników, zwalczali sowiecką agitację i dywersję, pomagali ludności pogranicza w walce z klęskami żywiołowymi, otaczali opieką medyczną najbiedniejszych. Podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 r. złożyli daninę krwi na polach bitew z Niemcami, a 17 września podjęli nierówną walkę w obronie polskich strażnic. Jako pierwsi trafili do sowieckich obozów, wielu z nich zginęło na nieludzkiej ziemi. Po zakończeniu wojny byli represjonowani przez komunistyczne władze, a polskie społeczeństwo zostało pozbawione ich wspomnień i pamięci o ich ofiarnej służbie. Konferencja, zorganizowana przez szczeciński oddział IPN, przedstawi niepublikowane dotąd zagadnienia z historii Korpusu Ochrony Pogranicza.

do góry