3-5 grudnia Archiwalia do dziejów emigracji polskiej

3-5 grudnia (środa-piątek) godz. 9:00

Międzynarodowa konferencja naukowa Archiwalia do dziejów emigracji polskiej. Tematem obrad będą zbiory poloników w archiwach, instytutach i kolekcjach prywatnych za granicą, a także problemy związane z ich opracowaniem i udostępnianiem. Organizatorami konferencji są Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Akt Nowych.

do góry