18 listopada Losy dzieci w obliczu wojny - w 70. rocznicę przybycia polskich dzieci do Nowej Zelandii

18 listopada (wtorek) godz. 10:00

Sympozjum naukowe Losy dzieci w obliczu wojny - w 70. rocznicę przybycia polskich dzieci do Nowej Zelandii. Celem sympozjum jest przybliżenie jego uczestnikom losów polskich dzieci  – Sybiraków, uchodźców cywilnych, które ocalały dzięki ewakuacji ich z ZSRR z Armią Andersa, a następnie zostały wzięte pod opiekę rządu nowozelandzkiego. Sympozjum ukaże wieloaspektowość tego ważnego, a mało znanego fragmentu polskiej historii. Następnie omówiony zostanie obecny los dzieci w obliczu istniejących stale zagrożeń wojennych. Równolegle do seminarium prowadzone będą warsztaty edukacyjne dla uczniów warszawskich szkół, poświęcone tej tematyce. Organizatorami sympozjum są Fundacja Kresy Historii i Przystanek Historia. 

do góry