18 października Radio jako źródło wiedzy o codzienności

W sobotę 18 października w Przystanku Historia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach kursu doskonalącego dla nauczycieli pt. XX wiek okiem dokumentalisty. Jest to już czwarta odsłona cyklu zajęć dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, organizowanych przez Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Dom Spotkań z Historią.

Kurs podzielony jest na kilka modułów, poświęconych różnym środkom przekazu. Sobotnie spotkanie - Radio jako źródło wiedzy o codzienności - dotyczyło roli, jaką w dokumentowaniu życia społecznego odgrywa radio. Zajęcia rozpoczęła prelekcja profesora Stanisława Jędrzejewskiego, socjologa i medioznawcy, autora licznych publikacji dotyczących radia np. Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe . W swoim wykładzie, zatytułowanym Rola programów radiowych w budowaniu społeczeństw nowoczesnej Europy na przykładzie II RP i Wielkiej Brytanii, prof. Jędrzejewski omówił historię radia, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Wielkiej Brytanii. Podkreślił informacyjne i edukacyjne znaczenie tego medium oraz jego rolę w czasie kryzysu, gdy rozrywka oferowana przez radio (np. orkiestry radiowe) była dla wielu ludzi sposobem na oderwanie się od szarej codzienności i pozwalała zapomnieć o biedzie.

Drugim prelegentem był Andrzej Mietkowski, dyrektor – redaktor naczelny portalu PolskieRadio.pl  który poprowadził warsztaty Dźwięki z przeszłości. Potencjał edukacyjny platformy PolskieRadio.pl: historyczny, kulturowy, obywatelski. Podczas wystąpienia zaprezentował zasoby zawarte na portalach historycznych Polskiego Radia, które mogą być wykorzystane na lekcjach w szkole.

Kurs zakończył się warsztatami pt. Radio Madryt prowadzone przez Magdalenę Bogdan z Przystanku Historia. Warsztaty ukazywały mało znany temat z historii polskiej emigracji po II wojnie światowej. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z dokumentami pochodzącymi z archiwów hiszpańskich i angielskich, posłuchać fragmentów wspomnień spikera Radia Madryt oraz dowiedzieć się, jaką rolę odegrało Radio Madryt w dziejach polskiej społeczności poza granicami kraju. 

do góry