10 października Oblicza PRL

10 października [piątek] godz. 17:00

Spotkanie z cyklu Oblicza PRL, poświęconego różnym aspektom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, takim jak gospodarka, opozycja, emigracja, wojsko. Podczas październikowej odsłony seminarium dr Sławomir Łukaszewicz z lubelskiego oddziału IPN przedstawi działalność polskiej emigracji politycznej. 

Po II wojnie światowej poza Polską znalazły się tysiące polskich emigrantów – żołnierzy, dyplomatów, naukowców, artystów. Niekorzystne postanowienia konferencji w Jałcie i Poczdamie spowodowały, że poza Polską znalazły się dotychczasowe struktury państwowe z Prezydentem i Rządem RP. W różnych formach struktury te przetrwały do 1991 roku, kiedy ostatecznie podjęto decyzję o rozwiązaniu Rady Narodowej. Jednocześnie emigracja tworzyła nowe organizacje, służące m.in. samopomocy, jak Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, czy Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego. Razem z tymi strukturami politycznymi i społecznymi na emigrację trafili również wybitni twórcy, m.in. w Londynie, gdzie znajdował się najliczniejszy ośrodek wychodźstwa, ale także ci skupieni wokół Jerzego Giedroycia i „Kultury”, czy Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa. Twórczość obejmowała nie tylko literaturę, czy sztukę, ale także myśl polityczną, która w warunkach emigracji kwitła szczególnie mocno poszukując najlepszych rozwiązań dla Polski.

do góry