11 września Profesor Tomasz Strzembosz – Człowiek, Uczony, Obywatel

11 września (czwartek) godz. 10:00

Konferencja naukowa Profesor Tomasz Strzembosz – Człowiek, Uczony, Obywatel zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundację im. Tomasza Strzembosza. Konferencja poświęcona jest dorobkowi naukowemu oraz działalności społecznej i obywatelskiej profesora Tomasza Strzembosza – wybitnego historyka, badacza dziejów Polski w okresie II wojny światowej oraz instruktora harcerskiego, współtwórcy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Podczas konferencji wręczona zostanie Nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza za najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii Polski. 

 

do góry